baggerpomp

Afgeleverd: baggerpomp

Rodenburg Agri baggerpomp

Om op, met name slecht draagkrachtige veengronden, te kunnen baggerspuiten is er een Rodenburg Agri baggerpomp aangeschaft. De machine heeft de volgende eigenschappen:

  • laag eigen gewicht.
  • vraagt weinig vermogen.
  • kan ver uit slootkant werken.
  • mooie verdeling.
  • groot bereik.

Wilt u zelf de voordelen van deze machine ervaren neem dan contact op met onze planning.