pompwagen

ROELAMA POMPUNIT

luchtreiniging

doorstroommeter netto mest

buffer van mest en water

een tussenpomp is mogelijk

capaciteit tot 200m3 per uur

HKA-Bemesten-41-web-HKA
ROELAMA GRASLAND SLEEPSLANGBEMESTE

Breedte: 12 m

Agrometer bemester-73650
AGROMETER BEMESTER

Breedte: 12 m

bouwlandbemester
SLOOTSMID BOUWLAND SLEEPSLANGBEMESTER

Breedte: 6,50 m

Agrometer pompunit
AGROMETER MOTORPOMPUNIT